راه روشــــــــــن

راه روشــــــــــن

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین(ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
(حضرت امام خامنـه ای)

مبارز کلیپ

همسنگران
همسنگران

رجانیوز

رجانیوز

یا لثارات

رجانیوز

رجانیوز

بیدارباش
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

خـــــودت را پیــدا کن . . .

| دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۲۱ ق.ظ

آیت الله مجتهــــدی تهــــرانی:


ما می خواهیم همه‌اش نمـــــــــــــــاز بخوانیم. نه بابا! بشین یک گوشه یک مقدار فکــــر کن ببین کی هستی؟ بگو منــ کی هستم؟ اصلا خـــــــــودت را پیدا کن!


بگرد در آشغال ها یک جــــــواهر را پیدا کن! یک وقت یک جواهـــر قیمتی قاطی آشـــغال ها افتاده. برده‌اند ریخته اند در خـــاک روبه‌ها ولی چون قیمتـــی است می روی چهار ساعت پنج ساعت، خاک ها را عقب می زنی پیدایشـــ می کنی.


ما هم جواهریم که در این آشغال های دنیا گیر کرده‌ایم. باید بگردیم پیدا کنیم.عجیب است که انسان ها دنبال گم شده شان می گردند، اما دنبال خودشـــــان نمی گردند.

بگرد خــودت را پیدا کن. خودت به خودت بگو من کی‌ام؟

وضـــــو بگیر یک گوشه بشین صد مرتبه این ذکر را بگو:

من که هستم کجــــــا بودم؟ از کجا امده ام؟ کجا می خواهم بروم؟

اینقدر بگو تا خودت را پیدا کنی. وقتی خودت را پیدا کنی، ها! اینقدر لذت دارد، بفهمی کی هستی.

«أتحسب أنّک جرمٌ صغیر؟»


تو خیال می کنی که یک آدم دو متر و نیمی هستی؟

«و فیک انطوی العالم الاکبر».

در تو عــــــــــالم بزرگ است.

تو خیلی مهمی بشـــــــر؟

تو خیلی می توانی ترقی کنی. از ملائکه هم بیشتر....

 

خدا مرا  که هر روز در پی  سرگردان و  و شکر نعمت ها و  را بجا نیاوردم ... 
درحالی که من  این داشته ها هم  و  به من  کردی و عطا نمودی...  ...